7 starka skäl att koppla en kundportal till Business Central

02 Sep 2020 in
  • Vill ni införa ett arbetssätt som gör affärer mer bekvämt för dina kunder?
  • Spenderar ni många timmar till att manuellt bearbeta kundförfrågningar eller statusuppföljning?
  • Söker ni sätt att ge bättre service till dina kunder och skapa fler affärsmöjligheter?

Vad är en kundportal och varför är det viktigt?

17 Mar 2020 in

I dagens uppkopplade värld där arbetstider och arbetsställen är flexibla blir kundportaler ett allt mera viktigt krav. Från att tidigare uppfattats som en nice-to-have funktion för många organisationer blir det nu en viktig konkurrensfördel för att visa kunderna att företaget ligger i framkant gällande kundservice och i sin kundvård.

Vad är en kundportal?

10 Oct 2018 in
En kundportal är säker webbplats där kunder loggar in för att få tillgång till uppdaterad information och möjlighet till samarbetsfunktioner. Exempel på information som bör finnas i kundportalen är aktuellt saldo, fakturor möjlighet att registrera och hantera ärenden etc.
Etiketter

Hur påverkar GDPR din kundportal?

31 Aug 2018 in

Tidigare i vår trädde den nya GDPR lagstiftningen i kraft vilket ställer nya krav för hanteringen av persondata. Syftet med denna lagstiftning är att ge personer oavsett om det är egenskap av privatpersoner eller anställda rätt till skydd av och kontroll över sina personuppgifter. Förutom kraven på att hålla informationen säker finns även omfattande krav på transparens i vilken data som lagras samt rätten att få denna rättad och i vissa fall även raderad.

Etiketter