Vad är en kundportal?

10 Oct 2018 in
En kundportal är säker webbplats där kunder loggar in för att få tillgång till uppdaterad information och möjlighet till samarbetsfunktioner. Exempel på information som bör finnas i kundportalen är aktuellt saldo, fakturor möjlighet att registrera och hantera ärenden etc.
Etiketter

Hur påverkar GDPR din kundportal?

31 Aug 2018 in

Tidigare i vår trädde den nya GDPR lagstiftningen i kraft vilket ställer nya krav för hanteringen av persondata. Syftet med denna lagstiftning är att ge personer oavsett om det är egenskap av privatpersoner eller anställda rätt till skydd av och kontroll över sina personuppgifter. Förutom kraven på att hålla informationen säker finns även omfattande krav på transparens i vilken data som lagras samt rätten att få denna rättad och i vissa fall även raderad.

Etiketter