background

Så fungerar det

Med Bizzjoiner får dina kunder tillgång till digital service i världsklass.
Det är en kraftfull kundportal med de viktigaste funktionerna på plats från start men som ändå är möjlig att finjustera för företagets unika affärsprocesser.
Genom att bjuda in dina kunder till kundportalen förenklas både din
och dina kunders vardag.

Det är enkelt att komma igång med Bizzjoiner

Bizzjoiner kräver inga egna servrar då det är en ren molntjänst till vilken du bjuder in företagets kunder. Dessa kan själva administrera sina egna användare då deras personal ändras.

Varje installation av Bizzjoiner körs med en egen adress som gör att du bjuder in kunden till företagets egna kundportal. Det finns givetvis möjlighet att korrigera utseendet och funktionerna i just er installation av Bizzjoiner så att det blir tydligt för kunden att det är just er kundportal de är inne i.

Egen URL kopplad till din egen kundzon
En egen adress till ditt företags kundportal där du och dina kunder loggar in.

Som administratör av lösningen lägger du själv till din egen personal som ska ha inloggning till portalen samt de kunder som ska kunna logga in. 

När kundens personal ska ansluta till kundportalen går de till samma adress och anger sitt användarnamn och lösenord. En ny användare kan även välja att ansöka om ett nytt konto vilket då får bekräftas av kundens administratör.

Möjlighet att logga in eller ansöka om konto till Bizzjoiner
Möjlighet att logga in eller ansöka om konto till Bizzjoiner

 

Personliga inloggningar

För att stärka känslan av samhörighet och möjliggöra personifiering tilldelas varje kontaktperson hos kunden en egen inloggning. Genom att personerna själva styr kring sin användarprofil kan de ange sina intressen, skapa favoriter etc. för att få ut det bästa av kundportalen.

Personlig profil kopplad till användarkontot i Bizzjoiner.
Personlig profil kopplad till användarkontot i Bizzjoiner.

Genom att Bizzjoiner från start är byggt med den personliga integriteten i fokus så är det även möjligt att uppfylla regelverket kring persondataskydd och GDPR.

Användaren får sedan information presenterad för sig i ett naturligt flöde. Givetvis är informationen filtrerad utifrån användarens behörighet.

Arbeta och kommunicera tillsammans

Bizzjoiner är ett verktyg som låter dig sammarbeta med dina kunder på ett enklare sätt. I ställer för en-till-en kommunikation som exempelvis mail eller telefon är, så ger Bizzjoiner möjligheten att låta alla berörda personer delta i samma kommunikation.

Genom att användarna har personliga inloggningar blir det tydligt vem som exempelvis skapar en kommenterar kring ett ärende och vem som sedan svarar på denna kommentar. De poster som är relevanta visas sedan upp för användarna i deras flöde. Användarna behöver inte söka efter informationen.

De sociala funktionerna tillsammans med möjligheten att fylla i sin användarprofil gör att ett community skapas mellan ert företag och din kund. En egen kundzon där kunden verkligen känner att de har lätt att nå all relevant information och har möjlighet att själva vara delaktiga.

Informationsutbytet i kundportalen går åt båda håll. Samtidigt som ni som leverantör tillhandahåller uppdaterad information om affärshändelser, nyheter etc. kan kunden ladda upp underlag som behövs i ert gemensamma arbete.

Möjlig att koppla samman med övriga affärslösningar

Du kopplar sedan kundportalen till företags affärslösningar i form av affärssystem eller CRM. Det gör att den information som finns i företagets interna system som är avsett för en viss kund enkelt kan visas upp för kunden.

Genom att ha en helintegrerad kundportal får användare tillgång till den senaste informationen utan att det krävs något extra arbete. 

Via kopplingen är det även möjligt att överföra information åt andra hållet, dvs att kunden exempelvis kan lägga eller bekräfta beställningar. Även uppdatering av kontaktuppgifter och registrering av nya kontaktpersoner gör att era interna register i exempelvis CRM systemet kan hållas uppdaterade, av kunden själv.

Bizzjoiner har en färdigt struktur för att koppla samman med olika system via en mängd olika gränssnitt. Bizzjoiner körs som en molntjänst och du kan koppla samman den med andra system oavsett om dessa körs lokalt på företaget eller som andra molntjänster.

Följ upp kundernas användning

Målet med Bizzjoiner är att stärka företagets kundvård på ett sätt som innebär nöjdare och lojalare kunder. Som administratör har du möjlighet att enkelt får fram statistik som visar hur dina kunder nyttjar portalen och hur nöjda de är.

Mätning av nöjdhet sker i form av att användarna har tillgång till löpande omdömen på allt som visas i Bizzjoiner. Det kan vara i form av en visad uppskattning på en nyhetsartikel, hur ni löst ett ärende eller kanske synpunkter på en utförd leverans.

Aktivitets och nöjdhetsindex är sammanställningar per kund som gör att du har möjlighet att se trender och i tid identifiera eventuella problem. Genom att även ta hänsyn till engagemangsindex har du verktyget som gör att du har en total överblick över förutsättningarna för kundlojalitet.

Kundportal som en prenumerationslösning

Med Bizzjoiner behöver du inte göra stora investeringar i vare sig hårdvara eller inköp av licenser. Tjänsten är en prenumerationslösning där du hyr kapacitet och funktionalitet. 

Det innebär också att det är väldigt enkelt att skala upp lösningen och att du inte riskerar att behöva göra om installationen på grund av att lösningen blivit allt för uppskattad av dina kunder.