Fråga: Kan användare bli aviserade då något förändras i ett ärende?

Faq

Användare kan själva välja om de ska bli aviserade vid förändringar av ett ärende genom att markera att de vill prenumerera på det aktuella ärendet. Vid en förändring, ny kommentar eller ny bifogad fil skickas automatiskt en avisering via mail tillsammans med en länk som gör att det snabbt kan klicka sig in på det aktuella ärendet. Användaren kan då enkelt och säkert ta del av förändringen och eventuellt fortsätta interaktionen med ett svar, bifoga filer eller ändra något av fälten i ärendet.

Med ärendehanteringen i Bizzjoiner har kunden, och alla dess användare, enkelt möjlighet att hålla sig uppdaterade kring ärenden, när det passar dem. Genom att överlåta till användarna själva att bestämma om de ska få en aviseringen eller inte, slipper du att hela tiden göra en avvägning om att spamma dem med statusmail eller att riskera att de uppfattar det som att ni är dåliga på att återkoppla.

Liknande frågor

Vi vill låta kunder skapa ärenden själva, är det möjligt?

Kan vi själva skräddarsy vilka sorters ärenden som kunden kan använda?

 

Tillbaka till vanliga frågor