Fråga: Kan vi skräddarsy vilka sorters ärenden som kunden kan använda?

Faq

Ja, vid uppsättning av ärendehantering i Bizzjoiner bestämmer ni vilka sorters ärenden som ska hanteras och vilka kunder som ska få tillgång till dessa. Till varje ärendetyp kan ni lägga upp egna fält och välja om de ska vara synliga, redigerbara och om de ska vara tvingande att fylla i. Ni kan till och med välja om fälten ska ha olika egenskaper för kunderna och för interna användare.

Beroende av vilket sorts ärende som hanteras, kan ni välja att definiera olika statusar som gör det tydligt för er och kunderna hur arbetet med ett specifik ärende fortlöper.

Med Bizzjoiner har du möjlighet att hantera alla företagets kundärenden på ett strukturerat sätt. Om ni redan har ett befintligt ärendehanteringssystem där ni internt hanterar ärenden kan vi hjälpa er att koppla ihop det med Bizzjoiner så att era kunder enkelt kan registrera och följa dessa ärenden. I annat fall kan ni låta Bizzjoiner vara motorn i den strukturerade kundvården.

Liknande frågor

Vi vill låta kunder skapa ärenden själva, är det möjligt?

Kan användare bli aviserade då något förändras i ett ärende?

 

Tillbaka till vanliga frågor