Att äga din kommunikationskanal

Att äga din kommunikationskanal

08 Dec 2019 in

I online-marknadsföring pratar man ofta om de 3 olika kategorierna av kommunikationskanaler; köpt, förtjänad eller ägd media. När det gäller kommunikationen med dina befintliga kunder har du en unik möjlighet att styra kommunikationen till det medium som passar dig och dina kunder bäst.

För att attrahera nya kunder är givetvis köpt annonsutrymme en snabb och säker metod att nå ut. Detta kan kombineras med förtjänad kommunikation i form av omdömen, delningar och rekommendationer. Att nå ut till nya potentiella kunder är viktigt och du kan i dessa lägen vara tvungen att spela efter andras villkor. Att locka till dialog och kommentarer kan riskera att ett felaktigt budskap sprids, vilket försvårar för både möjligheten att attrahera nya kunder likväl att ha en god dialog med befintliga kunder.

Diverse sociala medier

Att sätta upp en sida på sociala medier för kommunikation med befintliga kunder kan ha ett direkt motverkande resultat. Även om du till viss del kan göra forumet skyddat, genom att endast godkänna vissa användare, har du ingen kontroll över hur användaren konsumerar ditt innehåll. Det blir inte heller möjligt att hålla en så pass rak kommunikation som du önskar med kunderna eftersom andra kunder då kommer att kunna läsa detta.

Genom att lotsa kunden till en kommunikationskanal som du helt och hållet kontrollerar, företagets kundportal, får du möjlighet att själv sätta styra kommunikationen. Du riskerar då inte att blandas samman med konkurrerande företag eller att helt drunkna i strömmen av kommunikation med kundens omvärld.

Tips om hur du lotsar dina B2B kunder till kundportalen ->

Förutom vilken information som du tillgängliggör för kunder vill du även kunna styra upplevelsen för kunden. Se till att kundportalen färgsätts med ditt företags valda färger, din logotyp och gärna med inspirationsbilder som du anser passar din och dina kunders gemensamma relation.

I kundportalen styr du vilken information som ska riktas till kundgrupper, användargrupper och enskilda kunder. Genom detta har du möjlighet att dirigera kunden så att relevant information visas för denne och med funktioner för kommentarer får du enkelt igång en dialog som låter dig bli ännu mera specifik.

"En så enkel sak som att enkelt och säkert kunna rikta budskap till en ny kund ger möjligheten till en bra start på ett långt samarbete."

Välkomnande hälsning till ny kund

Att i en och samma kanal kunna rikta budskap och kommunikation till alla kunder, kundgrupper, enskilda kunder och specifika individer är verkligen kraftfullt. Att kundportalen är en sida som kunderna verkligen återkommer till för att söka information och att själva initiera dialoger gör det som en perfekt plattform för att sprida information till dina befintliga kunder.