Är kundlojaliteten död?

Är kundlojaliteten död?

13 Dec 2018 in

Undersökningar visar att kundrelationen inom b2b konkurrensutsätts allt mer och att tiden som kunder stannar hos sin leverantör är allt kortare. Betyder det att kundlojaliteten hos företagskunder är helt död? 

Svaret är nej, men förutsättningarna har förändrats och detta ställer nya krav på service i form av digitala möjligheter till informationshämtning. Den utveckling av affärsrelationer som tidigare endast berörde privatmarknaden blir nu allt mer aktuell att titta på för företag som jobbar med företagskunder.

"Samma människor som är privatpersoner är också dina företagskunder"

Tänk att det är människor som i sitt vardagsliv ar van att logga in på exempelvis sin internetbank när de vill veta sitt saldo, lånevillkor m.m. Många av dessa personer är i sitt yrkesliv, kund till ett antal leverantörer vilket de har en relation till. Då är de plötsligt hänvisade till att ringa, maila för att få information, kanske en så enkel sak som att fråga om en faktura, veta sitt saldo m.m. 

Ofta är Informationsinhämtandet knutet till en säljare som kontaktar kunden med jämna mellanrum, där säljarens primära mål att sälja någon produkt eller tjänst. 
I andra fall har man en utsedd kontakt man skall jaga för att få informationen man söker. Vad händer om kontakten är sjuk eller ledig? Hur länge uppfattar kunder är för länge då de väntar på svar?

Det är om dessa personer som leverantörer svarar ”mina kunder är inte mogna” när de får frågan varför de inte har en kundportal. Tänk om kunderna visste att orsaken till att deras leverantör inte ger dem samma service som man får som privatkund, är att de inte uppfattas tillräckligt kompetenta för att nyttja elektroniska tjänster. Alternativt att leverantören inte tycker att betjäna befintliga kunder är tillräckligt viktigt för att prioritera i förhållande till andra investeringar.

Detta är kanske ett av skälen till att många företag upplever kundlojaliteten som död!

Kan det vara så enkelt att man upplever det som ett stort projekt med en stor investering? Inget kan vara mer fel än det.
Bizzjoiner är en mycket prisvärd prenumerationslösning som ger en färdig kundportal. Lösningen är redo att tas i drift omgående med möjlighet till att skräddarsy, med funktioner unika för just mina kunder. Dessutom ingår det flera centrala funktioner redan från början.

Läs mer hur ditt företag enkelt kan räkna hem en investering i en kundportal i form av minskat kund-tapp, ökad försäljning och marginaler.

Eller kontakta oss så ska vi berätta om hur enkelt det är, samt vad du och dina kunder kommer att tjäna på en kundportal.

Kontakt

Häng med i dina framtida kunders krav på service och interaktion, och därigenom konstatera att kundlojalitet både lever och frodas. 
 

Etiketter