Är kundlojaliteten död?

13 Dec 2018 in
Kunder stannar hos sin leverantör är allt kortare. Betyder det att kundlojaliteten hos företagskunder är helt död? Nej, men förutsättningarna har förändrats
Etiketter

Misstaget som får er att tappa bort kunder i onödan

11 Dec 2018 in

Är det motlut i dina ansträngningar att växa företaget? Är det svårt att få till tillväxt när dina befintliga kunder lämnar? Vad är det som gör att befintliga kunder lämnar och vad kan du göra åt det?

Att tappa kunder kan ses som en naturlig del i en fungerande marknad. Att kunder har möjlighet att byta leverantör är samtidigt det som ger möjligheten för företag att växa. Men det är alltid lika jobbigt då en kund väljer att byta bort en själv som leverantör, framför allt om det hade gått att undvika.

Etiketter