Vad innebär digitalisering av affärsverksamheten?

Vad innebär digitalisering av affärsverksamheten? 3 tips för att starta din digitala transformation

07 Apr 2022 in

Att utveckla företagets rutiner för att bli mer effektiv är givetvis ingenting nytt. Inte heller att använda IT för att skapa effektiva rutiner. Så vad är egentligen definitionen av en digital affärsutveckling och vad kan du rent konkret göra för att optimera er och era kunders affär med digitalisering?

Vad är digitalisering av affärsverksamheten?

Låt oss först börja med att klargöra skillnaden mellan att göra saker digitala och digitalisering.

Att konvertera fysiska dokument till digitala dokument. Att skanna en pappersfaktura och maila den som en PDF är ett exempel på göra mera saker digitala. Det finns givetvis vinster i detta, men de extra arbetsmomenten riskerar samtidigt att det tar mer tid om det inte finns en genomtänkt plan av arbetsmomenten.

Digitalisering är en mer djupgående transformation av arbetsätt mot att använda digitala processer snarare än analoga. Att ett företag inför en digital attestrutin av inköpsfakturor som automatiserar flödet mellan företagets olika anställda är ett exempel på digitalisering.

”IT ändrar hur människor arbetar. Digitalisering av affärsverksamhet transformerar hur företag fungerar”

Att digitalisera affärsverksamheten innebär att företaget förändrar affärsmodeller och hur de samarbetar med sin omgivning på ett, för alla inblandade parter, effektivt sätt. Att ett företag implementerar en lösning som ger kunderna tillgång till en digital självbetjäning där de har fri tillgång till information, tjänster etc. är ett exempel på digitalisering av affärsverksamheten.

Vilka fördelar ger digitalisering av affärsverksamheten?

Det finns massor av direkta och indirekta fördelar av att digitalisera affärsverksamheten. För att nämna några av dessa:

  • Förenkling för kunder att få ta del av information och tjänster
  • Konkurrensmässig fördel att uppfattas som ett mer modernt företag
  • Minskad risk för fel och missförstånd
  • Minskat beroende av enskild personals detaljkunskap
  • Frigöra tid för säljare och andra för mer värdeskapande aktiviteter

Läs mer om 7 effektmål vid införandet av en kundportal ->

Hur kan dessa fördelas uppnås? Fortsätt läsa för tre tips som hjälper dig att lägga grunden för ett digitaliseringsprojekt som kommer att gynna både ditt företag och dina affärspartners.

3 tips för att komma igång med digitalisering av affärsverksamheten

Tip #1: Utgå från en färdig plattform

Få företagsledare skulle idag anse att det vara en vettig investering att själva finansiera utvecklingen av företagets affärssystem från grunden. På samma sätt bör de allra flesta företag tänka när det kommer till implementation av lösningar som involverar kunder. Genom att utgå från en färdig plattform får företaget betydligt kortare väg till målet där fokus kan läggas på organisatoriska frågor, affärsnytta för kunder etc. istället för att uppfinna hjulet på nytt.

Ni kan fokusera på er affärsverksamhet istället för att driva ett utvecklingsprojekt.

Det blir också mycket enklare att beräkna tiden till att investeringen kan räknas hem i form av ROI. Med en färdig plattform sker grundutvecklingen på ett sätt som inte tillför nya kostnader oberäknade kostnader.

Ladda ner en kalkylmall för att beräkna ROI vid investering av en kundportal ->

Tips #2: Utgå från den information och tjänster ni redan har digitala

Ni har troligtvis en hel del information redan nu i digital form som era kunder har stor nytta av att kunna ta del av. I ert affärssystem finns troligtvis order, följesedlar, information om uppdrag och projekt, fakturor etc. All denna information är en guldgruva när det kommer till att komma igång med att digitalisera affärsverksamheten då det kan användas som en bas för kundernas självbetjäning.

Målet med att digitalisera affärsverksamheten är inte bara att göra information tillgänglig för kunderna på ett enklare sätt utan att även ge möjligheten att samarbeta digitalt. Ett mål kan vara att utforma lösningen så att kunder även kan lägga beställningar etc. så att dessa automatiskt kommer in i ert affärssystem, utan fördröjning och risk för manuella fel.

Tips #3: Få med din organisation på resan

Det är inte alla som uppskattar förändring. Att ändra invanda arbetsmetoder kan uppfattas som jobbigt och ibland lite skrämmande.

En framgångsfaktor med en lyckad digitalisering av affärsverksamheten bygger på att den befintliga organisationen är införstådd i vad förändringen kommer att innebära för de olika rollerna i företaget. Få alla att förstå den "större bilden" där de ser hur tidsvinster, ökad servicegrad och mindre stress kommer att förbättra företaget i sin helhet och hur arbetssituationen för den enskilda personalen underlättas.

Läs mer: Så skapar du ett business case för en B2B kundportal ->