Fråga: Vilken tillgänglighet kan våra kunder räkna med när det kommer till Bizzjoiner?

Faq

Miljön som Bizzjoiner körs i är uppsatt för att lösningen i princip alltid ska vara tillgänglig. Genom att använda redundanta komponenter som var för sig har en mycket hög tillgänglighet så kan vi garantera en tillgänglighet på hela 99,9%. Det innebär en maximal total driftstop på mindre än 1 timme per månad.

I jämförelse ligger den garanterade tillgängligheten för bredbandsuppkopplingar ofta lägre än detta, även om man betalar extra för hög tillgänglighet.

Liknande frågor

Vilken tillgång till hjälp har vi när systemet är i drift?

Garanterar ni att även skräddarsydda funktioner fungerar?

 

Tillbaka till vanliga frågor