Fråga: Vilka underbiträden används för Bizzjoiner?

Faq

Vi som leverantör av Bizzjoiner är ansvariga för datasäkerheten i er lösning. Till vår hjälp nyttjar vi betrodda underleverantörer som i sin tur ansvarar för sin del av säkerheten och blir därmed underbiträden i GDPR-sammanhang. Som kund har ni inte möjlighet att explicit godkänna eller neka enskilda underbiträden. 

Nedan visas de underbiträden som nuvarande nyttjas av Bizzjoiner.

Namn Plats för databehandling Syfte
Microsoft  EU
(primärt datacenter West Europe/ Holland/ Amsterdam)
Huvudsaklig driftsmiljö innefattande datalagring, bearbetning och åtkomst
Twilio SendGrid EU
(primärt datacenter West Europe/ Holland/ Amsterdam)
Skicka e-post

 

Liknande frågor

Är lagring av data i molnet säkert?

Hur håller jag reda på kundens användare?

Hur hanteras känslig data?

Omfattas Bizzjoiner av GDPR?

 

Tillbaka till vanliga frågor