Fråga: Hur hanteras känslig data?

Faq

Du kan vara trygg när det kommer till hur data hanteras i Bizzjoiner. All information och alla ingående tjänster i kundportalen körs i Microsoft molntjänst Azure. 

All kommunikation till och från servrarna på vilka Bizzjoiner körs är krypterad. Det innebär att det inte är möjligt att avlyssna trafiken om exempelvis din kunds användare ansluter via ett osäkert wifi nätverk. Även kommunikation mellan Bizzjoiner och ditt företags interna affärslösningar, exempelvis affärssystem eller CRM-system, säkras så att den endast sker över ett säkert protokoll.

Även lagringen av data i Bizzjoiner är krypterad. Det innebär att du kan vara säker på att uppfylla eventuella lagkrav kopplat exempelvis till GDPR och att persondata alltid måste hanteras på ett säkert sätt uppfylls. Som administratör av er Bizzjoiner installation styr du vilka personer som ska ha tillgång till informationen i kundportalen. Den tekniska lösningen säkerställer att de regler du satt upp efterföljs.

Liknande frågor

Är lagring av data i molnet säkert?

Hur håller jag reda på kundens användare?

Omfattas Bizzjoiner av GDPR?

Används underbiträden?

 

Tillbaka till vanliga frågor