Fråga: Kan man mäta hur nöjda kunderna är direkt i Bizzjoiner?

Faq

För att säkerställa att kundportalen nyttjas av kunderna och att de uppskattar dess funktionalitet är Bizzjoiner utrustad med statistik och analysverktyg. I Bizzjoiner mäts statistik kring förutsättningar för digital kundnöjdhet i tre dimensioner: Aktivitet, Nöjdhet och Engagemang.

Statistiken sammanställs per kund och visas med grafer som tydligt visar hur de olika indexen ändras över tiden. Du har även möjlighet att rangordna dina kunder för att se vilka som sticker ut och kan kräva en extra omsorg.

 

Liknande frågor

På vilket sätt förbättras kundlojalitet av en kundportal?

Vad innebär sociala funktioner och vad gör det för kundvården?

 

Tillbaka till vanliga frågor