Molnbaserad tjänst

Bizzjoiner körs som en molnbaserad prenumerationstjänst, Saas. Det innebär att du inte behöver tänka på infrastruktur, dyra investeringar eller komplicerat införande. Kundportal skapad med Bizzjoiner är fullt anpassningsbar och baseras på ett robust ramverk som körs i Microsofts moln Azure.

Krypterad trafik, krypterad information

All hantering av information i Bizzjoiner sker med hjälp av kraftfull kryptering. Detta innebär att när informationen lagras på servrarna i Azure är den krypterad på ett sådant sätt att den endast är möjlig att läsas av Bizzjoiners interna rutiner. 

All nätverkstrafik mellan användarens dator och Bizzjoiner sker dessutom krypterat på ett sådant sätt att det inte är möjligt att avlyssna. Om exempelvis du eller dina kunder använder sig av ett öppet Wifi-nätverk kan du fortfarande vara säker på att informationen som skickas fram och tillbaka inte är möjlig att avlyssna för någon annan. 

Kundportalen blir därigenom betydligt säkrare än exempelvis traditionell epost. Endast inloggade, av administratör verifierade användare kommer kunna logga in och ta del av information. 

Feltolerant lastbalanserad drift med redundant fillagring

De servar som informationen i kundportalen kör på är mycket driftsäkra. De körs i Microsofts datacenter med både hög intern och extern säkerhet. Se dokumentation Microsofts dokumentation->.

Den konfiguration som skapats för Bizzjoiner i Microsoft Azure innebär att lösningen utgår från en lastbalanserare som möjliggör uppskalning på flera servrar och möjliggör underhållsarbete så som omstarter under drift.

All information lagras på redundanta diskar för att säkerställa att det inte finns någon "single-point-of-failure". 

Geosäker, daglig backup

Om katastrofen ändå inträffar som drabbar hela infrastrukturen i ett av Microsofts datacenter, så finns det ändå en katastrofplan även för det. Den dagliga backupen på systemet lagras Georeduntant vilket innebär att den alltid replikeras mellan Microsofts olika datacenter i Europa.

Informationen lämnar aldrig Europa vilket gör att det alltid är EUs lagstiftning kring persondata, myndighetsinsyn etc som gäller kring lösningen.