Fråga: Kan man börja med standard för att senare lägga till anpassade rutiner?

Faq

Det är precis vad vi ofta föreslår, börja köra Bizzjoiner kundportal med standardfunktionaliteten som finns redo från start. I takt med att dina kunder kommit igång och nyttjar kundportalen allt mer, introducerar du eventuella anpassningar som ytterligare effektiviserar din och dina kunders samarbete.

Ett tips är att låta kunderna vara med och komma med synpunkter kring detta. På så sätt säkerställer du att energin läggs där den uppskattas som mest av dina kunder.

Liknande frågor

Kan man anpassa utseendet till vår grafiska profil?

Är det möjligt att skapa skräddarsydd funktionalitet?

Vilken fördel har vi av Bizzjoiners inbyggda funktionalitet vid skräddarsydd funktionalitet?

 

Tillbaka till vanliga frågor