Hur du "dubblar försäljningen" till befintliga kunder

06 Sep 2022 in

Hur lockar du befintliga kunder att köpa mer och större del av ditt erbjudande?

Sanningen är att det är betydligt enklare att sälja till en befintlig kund än till en helt ny kontakt. Det förtroende som arbetats upp över tiden och känslan för etablerade rutiner gör att många moment i säljprocessen försvinner.

Samtidigt kan det vara svårt att komma vidare hos en befintlig kund och få denne att få upp ögonen för de andra saker som du har att erbjuda. Kunden har inte hela bilden av dig och ditt erbjudande och det kan vara känsligt att riskera den nuvarande affärsrelationen med att börja "sälja".

Marknadsföring till befintlig kund
Lösningen på detta kan vara att låta kunden själv komma till insikt om de andra delarna av ditt erbjudande. Detta kan exempelvis åstadkommas genom utskick, sociala medier etc. Ett av de mest kraftfulla sätten att marknadsföra mot befintliga kunder är att publicera initierade nyheter på företagets kundportal. På så sätt kan du väva in budskapen i samband med annan kommunikation varpå kunden "hittar" informationen själv, utan att du behöver göra ett utskick.

Dra fördel av en välanvänd kundportal
Hur ofta är dina befintliga kunder inne på din hemsida för att informera sig om nyheter? Hur stor del av reklamutskick blir faktiskt lästa av mottagare?

Genom att publicera nyheter på en välanvänd kundportal är du garanterad att du når rätt målgrupp som dessutom är aktivt intresserad av ditt företag just vid tillfället (eftersom de just då loggat in på kundportalen). Samtidigt som du underlättar för kunderna att göra affärer med dig med hjälp av effektiva rutiner har du möjligheten till en väldigt effektiv marknadsföring.

Exempelvis en kund som går in i kundportalen för att se information om pågående leverans, projekt eller dylikt ser samtidigt de nyheter du publicerat.

Riktade budskap
I och med att användaren alltid är känd då denne loggar in i kundportalen är det möjligt att skapa riktade budskap. Du kanske exempelvis vill låta olika kundgrupper ta del av olika budskap.
En annan möjlighet är att låta gruppera kundens användare så att du kan rikta olika budskap till användare utifrån deras personliga preferenser.

Möjligheterna att rikta budskapen för att informera och marknadsföra är oändliga.

Möjlighet till uppföljning
En fördel med att publicera information till identifierade användare är att du mycket enkelt kan se vilka artiklar som blir lästa och leder till aktivitet samt vilka kunder som uttrycker intresse för olika saker.
Artiklar som inte leder till önskad effekt kan enkelt identifieras och justeras eller ersättas med andra artiklar. Du kan även låta artiklarna resultera i en CTA (Call to action), dvs att kuCTAnder som tycker att en nyhet är intressant och vill bli kontaktade enkelt aviserar detta.

Detta ger att säljare kan ta vid och bearbeta kunder som redan visat intresse. Till skillnad från uppsökande försäljning eller avstämningsmöten där eventuella behov kan identifieras, blir detta ett mera direkt angreppssätt där säljaren kan nyttja sin och kundens tid effektivt. 

Låt kunden öppna dörrar till andra delar av affärsrelationen
Din kund kan vara din bästa säljare när det kommer till befintliga kunder. Låt kunden själv bjuda in sina kollegor till kundportalen så att de också kan ta del av era tips och råd. Hur många fler avdelningar, dotterbolag eller affärsområden finns inte hos dina kunder som du också skulle kunna sälja till om de bara visste om att ni fanns och vad ni kan leverera?

Genom att aktivera sociala funktioner i kundportalen kommer kundens medarbetare också se varandras kommentarer och omdömen. Då de ser att andra delar av företaget nyttjar andra delar av ert erbjudande blir det automatiskt som en referens.

Nyfiken på att införa en kundportal?

1. Se Bizzjoiner kundportal, in action (3 min film) ->

2. Se svaren på de vanligaste frågorna ->

3. Boka en personlig demonstration->